Veselý večer s harmonikou

9.11.  16:00

Pohodový večer plný zábavy a hudby za doprovodu harmoniky. Vstup volný.